HEM

GRUNDPRISLISTA

FASTPRISERTimdebitering:
580:- exkl. moms / 725:- inkl. moms / 507:50 inkl. moms efter ROT-avdrag (där så medges)

Gäller endast helgfri vardag 7-17 om inget annat överenskommits. I timdebiteringen inräknas färd till och från kund, etablering och avetablering, ev. införskaffning av installationsmaterial och arbetshjälpmedel, arbete på plats, avstädning, orderskrivning, sophantering och ev. återanskaffning av använt lagermaterial.

Som startpunkt räknas, det som är mest gynnsamt för kunden, antingen;
- På/avfart Hökarängen
- På/avfart Haninge
- På/avfart Ösmo

Minimumdebitering är två arbetstimmar, därefter debiteras för var påbörjad halvtimme.


Servicebil:

440:- exkl. moms / 550:- inkl. moms

Gäller en framkörning och återkörning till kund med väganslutning inom primärt upptagningsområde. Därefter tillkommer avgift per extra körd km á 6:- exkl. moms / 7:50 inkl. moms

Avgiften tas ut per bil och per besök, där skäl pga arbetets art föreligger för besöket.
Särskilda avgifter så som trängselskatt, färjeavgifter och parkeringsavgifter debiteras enligt självkostnad.


Installationsmaterial:

Debiteras enligt Dahls bruttoprislista med 20% rabatt (för lagerfört material) och eventuellt påslag för moms

Gäller om inget annat överenskommits.
Av kund tillhandahållet material hanteras endast om särskild överenskommelse finns!


Övriga villkor:

Betalningsvillkor: direkt Swish via förenklad faktura, faktura 14 dagar vid ROT-avdrag, annars faktura 30 dagar.

ROT-avdrag: Kunden ansvarar för riktigheten i möjligheten att ta del av ROT-avdrag. Nekas utbetalning av ROT-avdrag för utförd tjänst kommer resterande belopp att efterfaktureras.
Kunden ansvarar även själv för att utrymme för eventuell skattereduktion kommer att finnas vid dennes nästkommande deklaration. Saknas detta kommer ROT-avdraget inte beviljas och Skatteverket kommer att skicka ett inbetalningskrav till kunden.


Avtal och offert:
För större projekt eller vid ingående av varaktiga samarbeten eller avtal, är Ni välkommen att ta kontakt för en separat förhandling av prislista eller för att få ett fast pris.


* Observera att samtliga priser gäller tillsvidare och kan komma att ändras

 


Sotholms Rör & Värme           Kontaktperson: Niklas Reimer           Telefon: 010-139 17 80           E-post: info@sotholmsror.se